1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Tiếp nhận sinh viên thực tập tại Nhà Xanh Office

Chúng tôi tiếp nhận sinh viên thực tập tại các trung tâm của chúng tôi, các bạn sinh viên năm cuối có nhu cầu thực tập vui lòng nộp hồ sơ và giấy giới thiệu về trụ sở và các chi nhánh, văn phòng giao dịch của công ty.

Nội dung tiếp nhận

Phòng tổ chức, hành, chính, nhân sự
Nhà Xanh Office
Tháng 12/2019

Không có nhận xét nào:

Bài đăng phổ biến