1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Nhà Xanh Office đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng

Công tác chăm sóc khách hàng là hoạt động quan trọng hàng đầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao và hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng, xử lý nhanh chóng các phản hồi của khách hàng để khách hàng cảm thấy thoải mái và tin tưởng nhất có thể khi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm văn phòng chia sẻ và khởi nghiệp của chúng tôi.

Thông điệp 

Bộ phận chăm sóc khách hàng
Nhà Xanh Office
Tháng 12/2019.

Không có nhận xét nào:

Bài đăng phổ biến